Organizasyon Görevleri

Merkezin Yönetim Organları :

- Müdür

- Yönetim Kurulu

- Danışma Kurulu

Merkez Müdürü; Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amiri olup görevleri şunlardır:
 1.  Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
 2.  Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yıllık çalışma planı yapmak, Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
 3.  Merkezin çalışmasına ilişkin kararlar almak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve toplantılara başkanlık etmek,
  ç)   Merkez Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, aldığı kararları uygulamak,   Merkez
  idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak
   d)   Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,
   e)   Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak, Merkezle  ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek, araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,
          f)    Üniversite öğrencilerince kurulacak Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak
          ve onlara yol göstermek.

güncelleme: 16.7.2019 13:18