Vizyon

Akademi ve İş dünyasında  kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili konularda araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek, üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliğini geliştirmek, akademik çalışmalar yapmak, yapılacak faaliyetleri organize etmek ve Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konularının uygulama ekseninde, tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülen çalışmaların güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.


kalder-(2).jpg

güncelleme: 21.1.2020 12:54