Projeler

​​1. GAZİOSMANPAŞA'DA ÖNLEYİCİ PSİKOLOJİK DESTEK

AMAÇ:  Ulusun geleceğini belirleyen gençlerin yaşam kalitesini artırmak.

Bu bağlamda, sosyo-ekonomik sorunlar yaşayan gençlerin bu hizmeti nitelikli alabilmesi için gereken organizasyonu gerçekleştirmek.

Gençlerimizin kötü alışkanlıklara ve suç örgütlerine bulaşmalarını engellemek.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Genç İrade Derneğinin iş birliği ile öğrenci ve öğrencinin aile üyelerine yönelik olarak, Gaziosmanpaşa İlçe Sınırlarında Yürütülecek Projede, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin (ortaokul ve lise öğrencilerinin), kötü alışkanlıklara, suça bulaşmasını önlemek; topluma faydalı, başarılı ve sağlıklı bireyler olmasını sağlamak.

TEMEL FAALİYETLER:

1.  İstanbul_Gaziosmanpaşa İlçesi Gençlerde Önleyici Psikolojik Destek Projesi Proje ekibinin kurulması ve koordinasyonu.

2. Proje ekibine ve paydaşlarına projenin anlatılması.

3. Bölgede çalışan nitelikli hizmet veren psikolog ve psikiyatristler ile projenin anlatıldığı toplantılar. 

4. Eğitim hazırlıklarının tamamlanması (eğiticilerin eğitimi, program,  müfredat).

5. Okullardaki PDR öğretmenlerinin GOP belediye konferans salonlarında proje eğitimi verilmesi ve motivasyonun arttırılması.

6. Aileleri bilgilendirme toplantılarının yapılması.

7. Geniş katılımlı "Önleyici Psikolojik Destek Projesi" temalı 2 konferans verilmesi.

8. Projenin medyada tanıtılması, tanıtım videoları (GİD ve Gaziosmanpaşa Belediyesinin dergi ve web sayfalarında) ve basın bildirisinin yayınlanması.

9. Önleyici Psikolojik Destek hizmetlerinin başlatılması (psikolojik ve psikiyatrik)

10. Önleyici Psikolojik Destek alması gereken gençlerin tespiti ve yönlendirilmesi. (Gençlerin aileleri de bu kapsamdadır.)

11. Proje koordinasyonu içinde, Önleyici Psikolojik Destek alan gençlerin, aldıkları desteğin yanı sıra, diğer sorunları tespit edildiğinde,  GİD aracılığı ile bu sorunların çözümü için gereken girişimlerin yapılmas, sonuçlarının takibi.

12.Gaziosmanpaşa konferans salonlarında ayda bir kez uzmanla buluşma toplantıları ile ilçe sınırlarındaki halka proje hakkında bilgilendirme yapılması.

14. Projenin değerlendirilmesi için hazırlanan "Ergenlerde Belirti Tarama Ölçeği" ile alınan destekten faydalanma oranlarınnı tespiti raporunun hazırlanıp  paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması.

15. Gaziosmanpaşa Belediyesi Konferans Salonunda projenin Bilim Kurulu ve diğer Bilim Otoriteleri ile projenin tartışılması. Sonuç bildirgesinin yayınlanması.


güncelleme: 1.7.2019 12:48