Yonetim Kurulu

​Prof. Dr. Kenan Gürsoy - Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Esma Tezcan - Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Murat Lüleci

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Güdücü

Dr. Duygu Dinçer

Arş. Gör. Başak Almaz

Arş. Gör. Cemal Topcu

güncelleme: 14.10.2021 13:28