Misyon

​​​Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

Merkezin amacı ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite, araştırma kurumları ve benzeri kurumlarla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapmak.
Merkezin amacı ile ilgili olmakla birlikte Merkez dışında yürütülen araştırma ve projelerden uygun görülenlere destek vermek.
Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.
Çalışma ürünlerinden ve Merkezin ilgi alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fizik ve sanal ortamlarda yayınlamak.
Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, panel gibi kültürel etkinliklerde bulunmak.
Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.
Merkezin amaçları konusunda sürekli eğitim merkezi ve Üniversitenin bünyesinde bulunan çeşitli fakülte ve enstitülerle işbirliği içerisinde master, yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması ve yürütülmesi için gerekli desteği vermek.
Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri yürütmek.

güncelleme: 29.11.2016 12:27