Vizyon


Disiplinlerarası bir araştırma merkezi olan Batı Araştırmaları Merkezi; kültürel, sosyal, iktisadi ve metni verileri bir araya getirerek batı medeniyetinin eski çağlardan  günümüze  kadar ki gelişimini ve işleyişini anlamak amacıyla kurulmuştur.

Batı Araştırmaları Merkezi, Batı medeniyetini bir özne ya da öteki olarak değil, bir kültür olarak çalışma gayretindedir. Batı medeniyetinin gelişimlerini ve başarılarını etkin bir şekilde belgelerle birlikte araştırmaktadır. Bu veriler bir bütün olarak sosyal teorileri algılamaya yardımcı olur. Bizim olaylar ve fikirlere esas yaklaşımımız tarihsel olayların, kurumların, fikirlerin ve kültürel ifadelerin sosyal değişimidir.

Merkezimizin bütün amaçladığı açık ve belirgin stratejilerle var olmak , üst seviyede çağdaşlık ile batı söylemine köprü olarak katılmaktır.

Amaçlarımız

Kültür ve kimliğin geleneksel değerlerini ve fikirlerini belirleyerek uluslararası köprüler kurmak.

Akademik kurumlarla ilişki kurarak uluslararası organizasyonlar düzenleyip kültürel etkinliklerde bulunmak.

İAÜ’nün akademik ilkeleriyle uyumlu olarak kültürel eğitim programları düzenlemek.

Kültürlerarası diyaloğu desteklemek için platformlar yaratmak.

​​

güncelleme: 8.12.2016 13:15