Misyon

​​İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜATAM) Türk gençliğini milli, manevi ve kültürel değerlerin bilincinde, Türkiye Cumhuriyetinin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan, bundan gurur duyan, Atatürk'ün fikirlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan almış olduğu güçle millet ve devletine daha çok yararlı olmaya çalışan fertler yetiştirmek üzere Türk İnkılap Tarihi, Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri, Türk milletinin geçmişte insanlığa yapmış olduğu hizmetler ve benzeri konularda çalışmalarda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Merkez, bu amaca ulaşabilmek için Atatürk ilkeleri ve Türk inkılap tarihi ile ilgili araştırma ve geliştirmelerin yapılmasını sağlamak, Atatürk ve Türk İnkılabı ile ilgili bir arşiv oluşturmak, bu konularda konferanslar,   seminerler,   paneller   ve   bilimsel   toplantılar düzenlemek, kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak, bu konularda çeşitli kuruluşlarla bilimsel dayanışmayı sağlamak, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutan öğretim elemanlarına destek vermek, aralarında fikir alışverişini sağlayarak, bu alanda ilmi dayanışma ve ilgili faaliyetlere katkıda bulunacak faaliyet alanlarına sahiptir.

güncelleme: 15.1.2022 17:17