ESNET Toplantısı Başarıyla Tamamlandı

Avrupa Birliği Projesi kapsamında yürütülen "Karedeniz Deprem Güvenliği Çalışma Ağı" – ESNET (Earthquake Safety Net(work) Projesi kapsamında, IBC – Uluslararası Mavi Hilal Vakfı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) tarafından gerçekleştirilen proje toplantısı başarıyla tamamlandı.

Avrupa Birliği, 2007-2013 Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı, "Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI)" kapsamında hibe alan ESNET Projesini, Türkiye adına Uluslararası Mavi Hilal Vakfı – IBC ve AFAM temsil etmektedir. Diğer proje partneri ülkeler; Romanya, Bulgaristan ve Moldova'dır.

Projenin ana hedefi;

• Sınır bölgelerdeki ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi,

• Ortak sorunlara karşı birlikte çalışma,

• Toplumlararası ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

24 ay sürecek olan projenin amacı ise; Karadeniz Havzası'nda deprem sonucu oluşabilecek doğal afet yıkımlarının önüne geçilmesi, ortak gözlem ve müdahale planlarının oluşturulmasıdır. Proje kapsamındaki görevlerimiz; Türkiye'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin depremler ve afetler karşısındaki mevcut durum tespitinin yapılması, Karadeniz Bölgesi için proje ortaklarımızın da kullanabileceği eğitim müfredatının hazırlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, erken uyarı sistemleri için fizibilite raporu oluşturulması. Karadeniz Bölgesi afet durumu hakkında dünya genelinde bilgiye ulaşılması adına web portal oluşturulması, portalın teknik ve eğitim içeriğinin oluşturulmasıdır.

ESNET Toplantısı Başarıyla Tamamlandı.jpg

güncelleme: 26.6.2019 11:46