Sosyal Hizmet


Sosyal hizmet; sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmet için temeldir. Sosyal hizmet mesleği, eklektik bilgi temeli aracılığıyla insan ve toplum refahını iyileştirmek için bireyleri ve sistemleri bir araya getirir.

güncelleme: 22.4.2022 18:49

  Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız,
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde her biri alanında yetkin öğretim kadrosu ile öğrencilerin toplumun değişen ve çeşitlenen sorunlarına duyarlı, sosyal hizmetin işlevlerini yerine getirebilen, sosyal hizmetin bilgi beceri ve değerlerine sahip, kuram..Devam​​ını oku​... ​

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi