Genel Bilgiler


Özgörev
Gıda Mühendisliği Bölümü’nün amacı öğrencilerin gıdanın işlenmesi, korunması, dağıtımı ve pazarlanması konularında modern bilim ve teknolojiyi kullanabilecek mühendislik becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için kimya, fizik, ekonomi, mühendislik mikrobiyolojisi, işletme, beslenme ve halk sağlığı gibi disiplinlerin temel prensiplerinin anlaşılması gerekmektedir. Gıda endüstrisinde, gıda üretim zincirindeki ham maddeden tüketicinin tüketebileceği son ürüne kadar olan bütün teorik ve pratik, temel veri ve yöntemler Gıda Mühendisliği kapsamındadır.
Bölüm Olanakları

• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı
Kariyer Olanakları
Tarım, orman ve Köyişleri, Sağlık, Maliye ve Gümrük; Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, Belediyelerde ve özel sektörde Proje Mühendisi, Yatırım Uzmanı, Danışman ve Kalite Kontrol Uzmanı olarak görev alabilirler. Ayrıca, hububat, süt ürünleri, meyve ve sebze, et, tavuk ve balık ürünleri ya da fabrika ürünü gıdalar ile ilgili alanlarda, minimum maliyetle yüksek kalitede gıda üretimi, üretimden pazarlamaya kadar olan tüm basamakların kontrolü, karşılaşılan problemlerin çözümünde başarıyla çalışabilirler.

​​​​​​

​​

güncelleme: 26.12.2016 14:41