Amaç / Hedef

Amaç

Gıda hammaddelerinin besin değerlerini kaybetmeden, standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren ayrıca hızla gelişen gıda bilimini ve işletme tekniklerini izleyen, bu bilgileri uygun biçimde yorumlayarak düzenlenmesini sağlayan gıda mühendisleri yetiştirmektir.

Hedef

Türkiye'nin gıda sektörü başta olmak üzere üretime dönük öncü sektörlerine ihtiyaç duyduğu çağdaş üretim teknolojilerini bilen, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürüten, yaratıcı, problem çözen mühendislik temeli kuvvetli ileri Gıda Mühendisliği bilgilerine sahip bireyler kazandırmaktır. Gıda Mühendisliği Bölümü mezunlarının üretim süreçlerini tanıması ve bu amaçla kullanılan ekipmanların tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımında en üst düzey bilgilerle donatılması hedeflenmektedir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:27