Genel Bilgiler


​Öz görev 
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik fakültesinin misyonunu destekler. Bu amaca yönelik olarak, eğitim öğretim, araştırma ve hizmet çalışmalarını mümkün olan en iyi lisans programını oluşturmak üzere tasarlar. Bölümümüzün amacı, öğrencilerimizi kuvvetli bir teorik altyapının yanında, pratik mühendislik becerileri, ekip çalışması, sürekli kendini geliştirme isteği ve iletişim deneyimi ile mesleki temaslarda etik değerlere vurgu ve kritik düşünce yaklaşımı ile donatmaktır. Öğrencilerimizi imalat ve hizmet endüstrilerinde, araştırma-geliştirmede faaliyet gösteren kuruluşlarda yer bulacak ve lisans üstü çalışmalarda bulunacak şekilde hazırlamaktayız.
Bölüm Olanakları: 
• Yan dal 
• Çift ana dal 
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) 
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı
Kariyer Olanakları 
Mühendislik dalları içinde esnek ve farklı seçeneklere sahip olan bölüm mezunları, büyük, orta ve küçük boy işletmelerde üretimden ve ürün geliştirmeden sorumlu mühendis, metot mühendisi, kalite sorumlusu, insan kaynakları yöneticisi gibi görev alanlarının yanı sıra, finans ve bilişim sektöründe de çok cazip kariyer alanları mevcuttur.

güncelleme: 8.11.2021 16:25