Amaç / Hedef

Amaç

İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programının amacı,3-5 yıl içinde, 1. Mal ve hizmet üreten ulusal/uluslararası firmalarda veya yüksek öğretimde, araştırma kuruluşlarında, endüstri mühendisliği eğitiminde kazandıkları yeteneklerinden yararlanmalarına olanak sağlayan kariyer alanlarında çalışan mezunlar, 2. Öğrendikleri bilgi ve becerileri, meslek hayatları boyunca, özellikle standart olmayan problemlerin çözümünde, başarıyla uygulayan mezunlar, 3. Sosyal sorumluluk sahibi, başka disiplinlerden gelenlerle iletişim kurabilen ve ekip ortamında çalışabilen, etik değerlere sahip, profesyonelliği benimsemiş mezunlar, 4. Sürekli olarak kendini öğrenmeye ve geliştirmeye büyük bir istekle adamış mezunlar yetiştirmektir.

Hedef

Amacımız Atatürk ilkelerine bağlı Ülkesini seven Yaratıcı Girişimcilik ruhuna sahip Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:27