Genel Bilgiler

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümümüz, bir işletmenin tüm mali işlemlerini belgeleyen, kayıt eden, raporlayan ve analiz eden meslek mensubu yetiştirme amacı ile 2007 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

Mezun öğrencilerimizin kamu veya özel sektör bütün işletmelerin mali ve finansal işlemlerini hem ulusal hem de uluslararası mevzuata uygun olarak gerçekleştirecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir.

Bu amaç ve hedef ile 4 yıllık eğitim süresince öğrencilerimiz; iktisat, işletme, matematik, hukuk, istatistik temel derslerinden sonra muhasebe ve finans temel alanına ilişkin derslerle öğrenim görmektedirler. 3. Sınıfta öğrencilerimiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ortak havuzundan fakülte seçmeli ve 4.sınıfta da tüm üniversite bünyesindeki ortak havuzdan ilgi alanlarına ve kişisel gelişimlerine göre üniversite seçmeli dersler almaktadırlar. Ayrıca son sınıf öğrencilerimize yönelik düzenlenen "Atölye" derslerinde, sektörde alanında uzman kişiler ile seminer ya da uygulama dersleri planlanmakta ve öğrencilerle çeşitli kurum ziyaretleri yapılmaktadır.

Öğrenim süresi sonunda "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" sınavına girerek başarılı olan ve ilgili staj süresini tamamlayan öğrencilerimiz unvan sahibi meslek mensubu olabilmektedirler. Bu unvana sahip müşavirlerin ilgili şartları tamamlaması halinde "Yeminli Mali Müşavir" olmaları da mümkündür. Kamu Gözetim Kurumu tarafından yapılan "Bağımsız Denetim"  sınavında başarılı olan öğrencilerimiz ise "Bağımsız Denetçi" unvanı ile bir işletmenin mali işlemlerinin üçüncü kişiler adına doğruluğunu ve güvenilirliğinin onayından sorumlu olabilmektedirler. Ayrıca, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK gibi kamu kurumlarında uzman olarak çalışabilmektedirler. Akademik alanda devam etmek isteyen öğrencilerimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki "Muhasebe ve Denetim" yüksek lisans programına ve daha sonra yine aynı enstitü bünyesindeki "Muhasebe ve Denetim" doktora programına devam ederek kendilerini geliştirmeleri mümkündür.

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümümüzde öğretim ağırlıklı olarak Türkçe verilmekte olup, isteyen öğrencilerimiz bir yıl süre ile yabancı dil hazırlık eğitimine devam edebilmektedirler. 

Prof. Dr. Gülümser Ünkaya

Muhasebe ve Finans Yönetimi

 Bölüm Başkanı

 

güncelleme: 25.1.2023 15:12