Genel Bilgiler

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümümüz, bir işletmenin tüm mali işlemlerini belgeleyen, kayıt eden, raporlayan ve analiz eden meslek mensubu yetiştirme amacı ile 2007 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

Mezun öğrencilerimizin kamu veya özel sektör bütün işletmelerin mali ve finansal işlemlerini hem ulusal hem de uluslararası mevzuata uygun olarak gerçekleştirecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir.

Bu amaç ve hedef ile 4 yıllık eğitim süresince öğrencilerimiz; iktisat, işletme, matematik, hukuk, istatistik temel derslerinden sonra muhasebe ve finans temel alanına ilişkin derslerle öğrenim görmektedirler. 3. Sınıfta öğrencilerimiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ortak havuzundan fakülte seçmeli ve 4.sınıfta da tüm üniversite bünyesindeki ortak havuzdan ilgi alanlarına ve kişisel gelişimlerine göre üniversite seçmeli dersler almaktadırlar. Ayrıca son sınıf öğrencilerimize yönelik düzenlenen "Atölye" derslerinde, sektörde alanında uzman kişiler ile seminer ya da uygulama dersleri planlanmakta ve öğrencilerle çeşitli kurum ziyaretleri yapılmaktadır.

Öğrenim süresi sonunda "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" sınavına girerek başarılı olan ve ilgili staj süresini tamamlayan öğrencilerimiz unvan sahibi meslek mensubu olabilmektedirler. Bu unvana sahip müşavirlerin ilgili şartları tamamlaması halinde "Yeminli Mali Müşavir" olmaları da mümkündür. Kamu Gözetim Kurumu tarafından yapılan "Bağımsız Denetim"  sınavında başarılı olan öğrencilerimiz ise "Bağımsız Denetçi" unvanı ile bir işletmenin mali işlemlerinin üçüncü kişiler adına doğruluğunu ve güvenilirliğinin onayından sorumlu olabilmektedirler. Ayrıca, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK gibi kamu kurumlarında uzman olarak çalışabilmektedirler. Akademik alanda devam etmek isteyen öğrencilerimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki "Muhasebe ve Denetim" yüksek lisans programına ve daha sonra yine aynı enstitü bünyesindeki "Muhasebe ve Denetim" doktora programına devam ederek kendilerini geliştirmeleri mümkündür.

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümümüzde öğretim ağırlıklı olarak Türkçe verilmekte olup, isteyen öğrencilerimiz bir yıl süre ile yabancı dil hazırlık eğitimine devam edebilmektedirler. 

Prof. Dr. Gülümser Ünkaya

Muhasebe ve Finans Yönetimi

 Bölüm Başkanı

 

  
Aciklama
  
TARİHPROGRAMKONUK BİLGİSİKONU
27.10.2023LİSANSDr.Atilla Büyükçoban. SMMM.BD.Beyanname Düzenlenmesi (KDV Beyannamesi)
3.11.2023LİSANSEce Akpınar-İAÜ Proje KordinatörüTübitak Öğrenci Projesi Başvurusu Eğitimi 
8.11.2023LİSANS Ü.Dr. Suat Çiçek- SMMM.Bağ.Den.Denetim Dosyalarının Sunumu
11.11.2023LİSANS20 öğrenci ile yapılan Tübitak öğrenci proje çalışması tamamlanarak. 10 öğrenci proje yöneticisi, 10 öğrenci proje katılımcısı olarak toplam 20 öğrencinin  Tübitak sistemine girişleri tamamlanmıştır. Projelerin 5 tanesinin yöneticisi Prof.Dr. Gülümser Ünkaya, diğer 5 proje yöneticisi Arş. Gör. Beyza Bozkır'dır
17.11.2023LİSANSDr.Atilla Büyükçoban. SMMM.BD.Beyanname Düzenlenmesi (Muhtasar)
1.12.2023LİSANSDr.Zeki Tüyen- Emekli Gümrük MüfettişiKariyer Girişimi- Gümrük Müşavirliği Mesleği
6.12.2023LİSANS Ü.Dr. Suat Çiçek- SMMM.Bağ.Den.Bağımsız Denetim Raporları Sunumu 
8.12.2023Çalıştayİleri Teknolojiler ve Muhasebe Uygulamaları ÇalıştayıBölümümüz Arş. Gör Beyza Bozkır İSMMMO Şişli'de yapılan çalıştaya katılmıştır.
8.12.2023LİSANSBerrin Sargın Kökçü. Gelir Uzmanı.İkitelli V.D. UzmanıKariyer Gelişimi. Vergi Uzmanı ve Vergi Müfettiğişliği Mesleği Tanıtımı
12.12.2023LİSANSAhmet Cihan- Öztiryakiler Eski Genel MüdürüMaliyet Muhasebesi Sisteminin Firmalara Entegre Edilmesi.Kariyer Olanakları
15.12.2023LİSANSÖztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.Turgay Demirci, Adil Kayhan, Hüseyin Küçükçığa - Fabrikada Üretim Bölümünün Gezilmesi, Maliyet muhasebesi uygulaması hakkında semir, üretim süreçlerinin anlatılması, ,İK müdürü tarafından  kariyer konusunda bilgilendirme


güncelleme: 20.12.2023 14:17