Düzeyi ve TYYÇ Temel Alanı

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ lisans programı 240  AKTS'den oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”nde  tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ayni zamanda  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.
​​​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:38