Arapça Öğretmenliği

​​​​​​Özgörev (Misyon)​​

Arapça Öğretmenliği Bölümünün misyonu çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen, alanındaki çağdaş gelişmeleri takip edebilen Arapça öğretmenleri ve bilim insanları yetiştirmektir. Bunun yanında bölümümüz; ülkemiz gençliğine uluslararası standartlarda en iyi Arapça eğitim fırsatı sağlayarak, onların zihinsel, ‎duygusal ve sosyal yeteneklerini son sınırına kadar geliştirme, milli kültürünü, ülkesini ve ‎dünyayı bilen, demokratik değerlere sahip, insan haklarına saygılı, küresel muhataplarıyla iletişim kurabilen, ortak çalışabilen, ‎gerektiğinde yarışabilen, mesleklerinde dünyanın en iyisi olan bireyler yetiştiren, öğretimde,  araştırmada ‎en iyiyi başaran, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde örnek alınan Arapça öğretmenleri yetiştirme amacındadır. Bölümümüz, DİL-3 puan türüyle öğrenci alır.


Bölüm Olanakları

 • Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı


Kariyer Olanakları

 Bu bölümün mezunları; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm devlet okullarında ve özel okullarda öğretmenlik yapma hakkına sahiptir.  Arapça dil kurslarında ve özel sektörlerin bu dilin konuşulduğu ülkelerle yapılan ticari faaliyetlerinde iş imkânına sahip olabilmektedirler. Arapça gerek konuşulduğu coğrafyanın genişliği gerek bu coğrafyanın dünyadaki stratejik önemi bakımından her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bölüm mezunları ayrıca turizm, finans, lojistik, bakanlıklar, bankalar, radyo ve iletişim, medya, yayınevleri, çevirmenlik, metin yazarlığı, editörlük gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans ve daha sonra doktora programlarına devam edilebilir.

​​
Prof. Dr. Hüseyin ELMALI
Arapça Öğretmenliği
Bölüm Başkanı

güncelleme: 29.1.2021 11:41

  Bölüm Başkanının Mesajı

      Arapça yaklaşık 22 Orta Doğu ülkesinde 200 milyon civarında insan tarafından konuşulmaktadır. Ayrıca dünyaya yayılan Müslüman nüfusun da ortak dilidir. Uluslararası ticaretin ve kültürün de ortak dillerinden olan Arapçayı öğrenmek hem iş hem de sosyal hayatta kişilere yardımcı olmaktadır.

      Yayıldığı coğrafya nedeniyle kültürel ve tarihi önemi olan bu dilin öğrenimi de sanıldığının aksine zor değildir. Son zamanlarda politik öneminin de artmasıyla başta siyasetle uğraşanların; sonrasında iş adamlarının öğrendiği dillerin başında gelir.
Bölümümüz; ülkemiz gençliğine uluslararası standartlarda en iyi Arapça eğitim fırsatı sağlayarak, onların zihinsel, ‎duygusal ve sosyal yeteneklerini son sınırına kadar geliştirme, milli kültürünü, ülkesini ve ‎dünyayı bilen, demokratik değerlere sahip, insan haklarına saygılı, küresel muhataplarıyla iletişim kurabilen, ortak çalışabilen, ‎gerektiğinde yarışabilen, mesleklerinde dünyanın en iyisi olan bireyler yetiştiren,“öğretim”de “araştırma”da ve “hizmet”te ‎en iyiyi başaran, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde örnek alınan Arapça öğretmenleri yetiştirme amacındadır.

Prof. Dr. Hüseyin ELMALI
Arapça Öğretmenliği
Bölüm Başkanı


 Mesaj ve Video ‭[2]‬

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi