Amaç / Hedef

Amaç

Arapça gerek konuşulduğu coğrafyanın genişliği gerek bu coğrafyanın Dünyadaki stratejik önemi bakımından her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Arap dilinin öğretimi için pek çok tarihsel ve kültürel sebepler olduğu gibi turistik, ticari, ekonomik nedenler de gün geçtikçe önem kaznmaktadır. Arapça Birleşmiş Milletlerin İngilizce, Çince, İspanyolca, Rusça ve Fransızcayla birlikte kabul ettiği 6 resmi dilden biridir. Arapça 26 ülkenin resmi dili olup Asya ve Afrika’da yaklaşık 350 milyon nüfus konuşmaktadır. Birçok batı ve doğu dili Arapçadan etkilenmiş ve kelime alışverişinde bulunmuştur. Milletinin kültür mirasının vazgeçilmez parçaları olan el yazması ve basılı binlerce eserin Arapça olması ve Arapça konuşan toplumlarla gittikçe artan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler bu dilin önemini artıran etkenlerdir. Ülkemiz Arap ülkeleriyle iletişimi sağlayacak yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Arapça öğretimi köklü bir geleneğe sahip olmasına rağmen bu dilin, bir yabancı dil yaklaşımıyla öğretilmemesi, öğrenci merkezli ve iletişim odaklı çağdaş yöntemlerle öğretiminden yeterince yararlanılmış değildir. Çağdaş yöntemlerle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak nitelikli Arapça Öğretmenleri yetiştirmeyi hedefler.

Hedef

Arap Dili Eğitimi programının genel hedefleri öğrencilerin Arapça konuşulan coğrafyadaki çeşitli kültürleri tanımaları, kendi kültürel değerlerini yabancılara aktarmaları, kendi geçmişinde önemli bir yere sahip olan Arapça dilinin görsel kişisel ve yazılı kaynaklardan takip edebilmeleri ve bu dilde iletişim kurmalarıdır.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:24