Projeler

​​​​​​Proje Türü Proje Adı​​ ​Fakülte/Birim​​ Destekleyen Kurum Proje Tutarı 
ISTKA
PROJESi
''Özel Yetenekliler İçin Zenginleştirilmiş Destek Eğitimi Projesi''İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi)İstanbul Kalkınma Ajansı429.266,0​0 TL
Uluslararası
Dezavantajlı Öğrenciler ve özellikle Kızlar İçin
STEM Eğitim​​i Projesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
ABD Dış İşleri Bakanlığı70.518 $
Bilimsel
araştırma
projesi
Fen ve Teknoloji Eğitiminde Eğitsel Robotik Uygulamalarının Çok Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
İstanbul Aydın Üniversitesi (BAP)18.400 TL
Bilimsel
araştırma
projesi
Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları olarak geliştirilen Sanal Laboratuvar uygulamalarının Çok Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
İstanbul Aydın Üniversitesi (BAP)16.975 TL
İSTKA PROJESİ
Haydi Hayatı Kucakla
Yaşam Becerileri Eğitimi Projesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İstanbul Kalkınma
Ajansı
600.000 TL
Toplumsal Entegrasyonun Güçlendirilmesi Projesi.. "Örgün Eğitim Kurumlarında "Engelsiz Yaşam Kulüpleri Eğitim Modeli" Uygulamasıyla Toplumsal Entegrasyonun Güçlendirilmesi Projesi.
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
AB85.388 Euro
UNIVER-SEA.NETKaradeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı; Joint Operational Programme "BLACK SEA BASIN 2007-2013: UNIVER-SEA.NET,
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
AB180.000 Euro
Bilimsel
araştırma
projesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanabilme Becerileri ve Süreçle İlgili Görüşleri
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İstanbul Aydın Üniversitesi (BAP)17.000 TL
HORIZON 2020Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
AB60.000 Euro
TÜBİTAK
Projesi
(4004)
Doğada Bilim Yapıyorum İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
 TÜBİTAK120.000 TL
TÜBİTAK
Projesi
(4005)
Argüman Odaklı Sanal Laboratuvar Uygulamaları Yoluyla Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimsel Sorgulama Becerilerinin Geliştirilmesi İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
 TÜBİTAK22.000 TL
TÜBİTAK
Projesi
(4007)
Haydi Bilimle Aydınlanalım İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
 TÜBİTAK100.000 TL
TÜBİTAK
Projesi
(4007)
Dünya Steam Festivali İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
 TÜBİTAK100.000 TL
TUSIAD              
Projesi              

Mesleki ve Teknik Liselerin STEM Eğitimi ve Endüstri 4.0 Bileşenleriyle Güçlendirilmesi İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
 TÜBİTAK129.000 TL
UNESCO               
Projesi               

Kızlar için STEM Okulu İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
 TÜBİTAK600.000 TL

güncelleme: 7.1.2021 12:07