Misyon ve Vizyon

​İçinde bulunduğumuz bilgi, iletişim ve teknoloji çağında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitime ve bilime verdikleri önemle ölçülmektedir. Eğitim sisteminin en önemli belirleyicisi, sistemi işleten öğretmenlerin niteliğidir. Bu bağlamda öğretmen yetiştiren kurumların çağın gereklerine uygun, nitelikli öğretmen yetiştirmelerinde eğitim fakültelerine büyük görev düşmektedir. 

Bu bağlamda Fakültemizin Misyonu: 

Öğrencilere öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği alan bilgisini ve pedagojik bilgi ve beceriyi, çağdaş öğretim, yöntem ve teknikleri ile öğretmek, ayrıca toplumsal yaşamda gerekli olan temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Evrensel değerler ışığında, Bilim, Teknoloji ve Sanat alanındaki gelişmelerden yararlanarak gelecekte ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunacak, nitelikli; milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyan öğretmenler yetiştirmektir 


güncelleme: 4.3.2024 12:38