Sık Sorulan Sorular

Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin kayıtları nasıl yapılmaktadır?
Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri, yerleri ve kayıt belgeleri ÖSYM Kılavuzu ve web sayfamızda yer almaktadır.

Özel Yetenek Sınavına girmek için hangi belgelerle ve hangi birime başvurulabilirim?
YKS - TYT puan çıktısı ve Nüfus Cüzdan fotokopisi ile online başvuru yapabilirsiniz. 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için ise TYT başarı sırası 800.000 olacaktır. 

Öğrenci Kimlik Kartı nasıl alınır?
YKS ile yerleşen öğrencilere üniversiteye ilk kayıt esnasında, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Ek Kontenjan, Uluslararası Kontenjanla vb. kayıt olan öğrencilere kimlik kartları kayıtlardan sonra verilir. bu kimlikler öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir.

Kimlik kartının kaybolması veya çalınması durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na  (T Blok giriş kat) müracaat edilmesi gerekmektedir.

Şifremi unuttum ne yapmalıyım?
1- Şifrenizi UBIS'ten tekrar belirtilen kurallara uygun olarak ve adınız,soyadınız,doğum tarihiniz gibi bilgileri kullanmadan değiştirip tekrar deneyebilirsiniz. (Hesap ayarları altında)

Problemin halen devam etmesi durumunda okulumuzu arayıp 44 1 44 numaralı dahili üzerinden Bilgi İşlem Teknik Destekten yardım alabilirsiniz.

2- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bizzat başvurarak, yeni şifre alabilirsiniz. 

Öğrenci Bilgi Sistemi ile ulaşabileceğim bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir? 
Not durumu, devam-devamsızlık, sınav programı ve çeşitli duyuruları takip edebilirsiniz. Dönem başlarında kayıt yenileme işlemlerinizi yapabilir ders kayıt çıktısını alabilirsiniz.

Kişisel bilgilerimde değişiklik, düzeltme olduğu zaman ne yapmalıyım? 
İsim, soy isim veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, mahkeme kararının onaylı bir sureti dilekçeye eklenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na müracaat edilir. Değişiklik sonucunda yeni kimlik kartının düzenlenmesi isteniyorsa dilekçede belirtilir. Eski öğrenci kimlik kartı teslim edilir  ve yeni kimlik kartı alınır.

Ders muafiyeti nedir? Nasıl başvurulur? 
Ön lisans/lisans öğrencileri, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet dilekçesini muafiyete esas olacak onaylı belgelerle (transkript, ders içerikleri) birlikte eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde bağlı bulundukları Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine verir. Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Süresi içinde yapılmayan muafiyet talebi değerlendirmeye alınmaz. Muafiyeti bir kez reddedilen dersten tekrar muafiyet talep edilmez.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde devam mecburiyeti var mıdır? 
Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren teorik derslere %70, uygulama ve laboratuvar derslerine ise en az %80 oranında devam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından takibi yapılarak sisteme işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu sistemden izler/izleyebilirler. Devamsızlık oranının teorik derslerde %30'u, uygulama ve laboratuvar derslerinde ise %20'yi aşması halinde öğrenciye otomatik olarak NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu sınavlarına giremez. 
Yabancı Dil hazırlık eğitimindeki öğrencilerin ise tüm değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmeleri için derslerin %80'ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin %80'ine devam etmemiş olan öğrenciler başarısız sayılırlar.

Ders Kayıt işlemi nasıl yapılır? 
Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Öğrenci, her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürelerde  danışman öğretim elemanının denetiminde alacağı dersleri seçer ve seçmiş olduğu dersleri danışmanına onaylatır, onaylı ders kayıt formunu Danışmanına teslim eder.

Kayıt yenileme sırasında alt sınıftan başarısız olunan derslerin öncelikle mi alınması gerekmektedir? 
Kayıt yenileme sırasında öncelikle alt sınıftan başarısız, devamsız ve hiç alınmayan derslerin alınması gerekmektedir. Sistem sadece devamsız ve başarısız olduğunuz dersleri otomatik olarak eklemekte, İlk kez alınacak dersleri öğrenci seçer ve seçmiş olduğu dersleri danışmanına onaylatır.

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi? 
Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği taktirde öğrencilik hakları devam eder. Kayıt yenileme ve ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.

GNO nasıl hesaplanmaktadır? 
Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisi/AKTS 'si ile dersin harfli başarı notunun katsayısının çarpılması sonucu elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin kredi/AKTS toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA'dan FF'ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.

Ön koşullu ders ne demektir? Bölümümde/Programımda ön koşullu ders var mıdır?  Nasıl öğrenebiliriz? 
Üniversitemizde bazı dersleri alabilmek için bu derslerle bağlantılı dersleri önceden (belirlenmiş harf notunu alarak) başarmış olmak gerekir, bu tür derslere ön koşullu ders denir. Kayıtlı bulunduğunuz programdaki ön koşullu derslerin neler olduğunu Bölüm/Program ders planında görebilirsiniz.

Harf notu AA, BA, BB, CB ve CC olanlar da bütünleme sınavına girebilir mi? 
Hayır. Bütünleme sınavına yalnızca harf notu FF, FD, DD ve DC olanlar girebilir.

Bir dersin final sınavına giremedim bu dersten bütünleme sınavına girebilir miyim? 
Dersten devamsızlıktan kalmadıysanız bütünleme sınavına girebilirsiniz.

Bütünleme sınavı notum final notumdan daha düşük? Harf notu verilirken final notu mu, bütünleme notu mu dikkate alınacak? 
Her zaman son alınan not geçerlidir. Bu sebeple bütünleme sınavına giren öğrencilerin harf notu hesaplanırken final notu değil bütünleme notu dikkate alınır.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı var mıdır? 
Evet, Erasmus Değişim Programı kapsamında her yıl birçok Avrupa ülkesinden İstanbul Aydın Üniversitesi'ne öğrenciler gelmekte ve üniversite olarak anlaşmalı olduğumuz kurumlara öğrenci gönderilmektedir.

Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır? 
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin Askerlik İşlemleri Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Askerlik Şubesi Başkanlıklarına EK-C2 belgesi gönderilmeyip,  gerekli durumlarda öğrenci talep ederse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EK-C belgesi düzenlenerek verilmektedir.

Ön lisans/lisans düzeyinde Onur ve Yüksek Onur Öğrencisi nasıl olunur? 
(1) En az normal ders yükü 30 AKTS almış olan öğrencilerden, bir akademik yılsonunda genel not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yılsonunda genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir. (2) Kayıtlı  olduğu bölümü/programı tamamlayan GNO'su 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.

Kayıt dondurma nasıl yapılır? 
Mazeretiniz sebebi ile (sağlık, ekonomik, ailevi v.b.) eğitiminize bir süre ara vermeniz gerekiyor ise dilekçe ve ekli belgelerle ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekir. Akademik Birimin  yönetim kurulu kararı ile bir veya iki yarıyıl kayıt dondurulabilir. Ancak kayıt dondurma süresi toplam olarak önlisans programlarında iki, lisans programlarında dört yarıyılı aşamaz. Bu süreler, azami öğretim süresine dâhil edilmez.
Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremezler. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir.

Lisans/Önlisans Diplomamın hazır olup olmadığını nereden öğrenebilirim? 
[email protected] adresinden öğrenilebilir.

Diplomam henüz hazırlanmamış, geçici mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım?  
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na müracaat eden mezuniyete hak kazanmış öğrencilere Diplomalar hazırlanıncaya kadar "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilmektedir.

Diplomamı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?  
Geçici Mezuniyet Belgesi Öğrenci İşlerine teslim edilir ve diploma alınır. Eğer diplomayı başkası teslim alacaksa; noterden alınmış vekâletname ( aslı ) gereklidir.

Diploma belgesinin zayii veya kaybedilmesi durumunda ne yapılmalıdır?  
Diploma Kayıp Başvuru dilekçesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurulur. İkinci nüsha, asıl belgenin düzenlenmesine ilişkin hükümlere göre düzenlenir ve üzerine "İkinci Nüsha" "Duplicate" ibaresi  yazılır.

Çift anadal/yandal programı nedir ve nasıl başvuru yapılır?  
İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan öğrenciler, başka bir alanda çift anadal veya yandal eğitimi alabilirler. Çift anadal/yandal koşulları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemizin eğitim-öğretim yönetmeliğinde yer almaktadır.   

Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı nasıl yapılır?  
Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler için Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır. Sınavın yeri ve saati Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere duyurulur. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar ve alınan notlar "İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği " ne göre harfli nota çevrilerek not ortalamasına katılır.

güncelleme: 6.7.2023 19:39