Sık Sorulan Sorular

Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin kayıtları nasıl yapılmaktadır?

Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri, yerleri ve kayıt belgeleri ÖSYM Kılavuzu ve web sayfamızda yer almaktadır.

Özel Yetenek Sınavına girmek için hangi belgelerle ve hangi birime başvurulabilirim?

2020 YKS - TYT puan çıktısı (bir puan türünde en az 150 puan almak gerekmektedir) ve Nüfus Cüzdan fotokopisi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapabilirsiniz. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için ise TYT başarı sırası 800.000 olacaktır. 

Ders muafiyeti nedir? Nasıl başvurulur?

Ön lisans/lisans öğrencileri, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet dilekçesini muafiyete esas olacak onaylı belgelerle (transkript, ders içerikleri) birlikte eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde kendi akademik birimine verir. Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Süresi içinde yapılmayan muafiyet talebi değerlendirmeye alınmaz. Muafiyeti bir kez reddedilen dersten tekrar muafiyet talep edilmez.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde devam mecburiyeti var mıdır?

Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadırlar.

GNO nasıl hesaplanmaktadır?

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisi/AKTS 'si ile dersin harfli başarı notunun katsayısının çarpılması sonucu elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin kredi/AKTS toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

Ön koşullu ders ne demektir? Bölümümde/Programımda ön koşullu ders var mıdır?  Nasıl öğrenebiliriz?

Üniversitemizde bazı dersleri alabilmek için bu derslerle bağlantılı dersleri önceden (belirlenmiş harf notunu alarak) başarmış olmak gerekir, bu tür derslere ön koşullu ders denir. Kayıtlı bulunduğunuz programdaki ön koşullu derslerin neler olduğunu Bölüm/Program ders planında görebilirsiniz.

Harf notu AA, BA, BB, CB ve CC olanlar da bütünleme sınavına girebilir mi? 

Hayır. Bütünleme sınavına yalnızca harf notu FF, FD, DD ve DC olanlar girebilir.

Bir dersin final sınavına giremedim bu dersten bütünleme sınavına girebilir miyim? 

Dersten devamsızlıktan kalmadıysanız bütünleme sınavına girebilirsiniz.

Bütünleme sınavı notum final notumdan daha düşük? Harf notu verilirken final notu mu,   bütünleme notu mu dikkate alınacak? 

Her zaman son alınan not geçerlidir. Bu sebeple bütünleme sınavına giren öğrencilerin harf notu hesaplanırken final notu değil bütünleme notu dikkate alınır.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı var mıdır?

Evet, Erasmus Değişim Programı kapsamında her yıl birçok Avrupa ülkesinden İstanbul Aydın Üniversitesi'ne öğrenciler gelmekte ve üniversite olarak anlaşmalı olduğumuz kurumlara öğrenci gönderilmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Yaz Okulu var mıdır? Yaz Okulunda en fazla kaç ders alınabilir? Başarı nasıl değerlendirmesi nasıl yapılır?

Evet, bir öğrenci, Yaz öğretiminde 18 AKTS' yi geçmeyecek şekilde en çok üç ders ve bir yerinde uygulama olmak üzere toplam 22 AKTS' ye kadar ders alınabilir. Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, normal dönemlerde uygulanan yöntemlerle yapılır.

Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin Askerlik İşlemleri Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Askerlik Şubesi Başkanlıklarına EK-C2 belgesi gönderilmeyip,  gerekli durumlarda öğrenci talep ederse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EK-C2 belgesi düzenlenerek verilmektedir.

Ön lisans/lisans düzeyinde Onur ve Yüksek Onur Öğrencisi nasıl olunur?

Bir eğitim-öğretim yılının her iki döneminde aldığı tüm derslerden (alması gerek normal ders yükünü alarak)başarılı olan ve her iki dönemin GNO ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler, o eğitim-öğretim yılının onur öğrencileri listesinde; 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise o eğitim-öğretim yılının yüksek onur öğrencileri listesinde yer alır. Bu öğrenciler için belge düzenlenir. Kayıtlı bulunduğu bölümü/programı 3,00–3,49 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenci onur öğrencisi, 3,50–4,00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenci yüksek onur öğrencisi olarak mezun edilir ve diplomasında belirtilir.

Kayıt dondurma nasıl yapılır?

Öğrenci kayıt dondurma isteğini dilekçe ile ders kayıt süresi içerisinde öğrenim gördüğü akademik birime bildirir. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre bağlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulu kararı ile bir veya iki yarıyıl kayıt dondurulabilir.  Öğrencinin haklı ve geçerli nedeni devam ediyorsa ilgili yönetim kurulunca kaydı tekrar dondurulabilir. Ancak kayıt dondurma süresi toplam olarak önlisans programlarında iki, lisans programlarında dört yarıyılı aşamaz. Bu süreler, azami öğretim süresine dâhil edilmez.

Öğrenci Bilgi Sistemi ile ulaşabileceğim bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir?

Not durumu, devam-devamsızlık, sınav programı ve çeşitli duyuruları takip edebilirsiniz. Dönem başlarında kayıt yenileme işlemlerinizi yapabilir ders kayıt çıktısını alabilirsiniz.

Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Öğrenci işlerine bizzat başvurarak, yeni şifre alabilirsiniz.

Kimlik kartının kaybolması veya çalınması durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurup, öğrenci belgesi alınır, muhasebeye kart ücreti yatırılır ve D Blok 1. katta bulunan Bilgi İşlem Dairesine gidilerek yeni kimlik kartı alınır.

Kişisel bilgilerimde değişiklik, düzeltme olduğu zaman ne yapmalıyım?

İsim, soy isim veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, varsa mahkeme kararının onaylı bir sureti dilekçeye eklenerek öğrenci işlerine müracaat edilir. Eski öğrenci kimlik kartı Öğrenci İşlerine teslim edilip yeni kimlik kartı alınır.

Diplomanın hazır olup olmadığı nereden öğrenilebilir?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenebilir.

Diplomam henüz hazırlanmamış, geçici mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım?

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan  "İlişik Kesme Belgesi" ni alarak ilgililere imzalattıktan sonra öğrenci kimlik belgesiyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim ederler. Diplomalar hazırlanıncaya kadar "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.

Diplomamı almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

Geçici Mezuniyet Belgesi Öğrenci İşlerine teslim edilir ve diploma (ücretsiz) alınır. Eğer diplomayı başkası teslim alacaksa; noterden alınmış vekâletname ( aslı ) gereklidir. Geçici Mezuniyet Belgesi alınmamışsa ilişik kesme işlemleri yapılır, öğrenci işlerinden diploma alınır.

Diploma belgesinin zayii veya kaybedilmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Diploma Kayıp Başvuru dilekçesi ile Öğrenci İşlerine başvurulur. İkinci nüsha, asıl belgenin düzenlenmesine ilişkin hükümlere göre düzenlenir ve üzerine "İkinci Nüsha" "Duplicate" ibaresi yazılır.

Çift anadal/yandal programı nedir ve nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan öğrenciler, başka bir alanda çift anadal veya yandal eğitimi alabilirler. Çift anadal/yandal koşulları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemizin eğitim-öğretim yönetmeliğinde yer almaktadır.       

güncelleme: 24.7.2020 17:08