Hizmetler

ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtların yapılması,
Özel Yetenek Sınavı başvurularının alınması ve kazananların kayıtlarının yapılması,
Ek yerleştirme, Dikey Geçiş ve  Yatay Geçiş kayıtlarının yapılması,
Yatay geçişle gelen ve giden öğrencilerin belgelerinin istenmesi ve gönderilmesi,
Mezuniyet transkriptlerinin hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi,
Geçici mezuniyet belgeleri, diploma ve diploma eki belgelerinin hazırlanması ve dağıtılması,
Transkript ,öğrenci belgesi, öğrencilerin ilişik kesme ve çıkış işlemlerinin yapılması,
Yaz okulu işlemleri,
Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili olarak YÖK, ÖSYM, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge gönderilmesi,
İstatistiki veri ve raporların hazırlanması, öğrenci başarı durumları , kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
Üniversite içindeki tüm birimlerle gerekli yazışmaların yapılması,
Yabancı Uyruklu öğrencilerin kayıt ve tüm yazışmalarının yapılması,

güncelleme: 21.12.2016 12:19