Hizmetler

- ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtların yapılması,
- Özel Yetenek Sınavı başvurularının alınması ve kazananların kayıtlarının yapılması,
- Ek yerleştirme, Dikey Geçiş ve  Yatay Geçiş kayıtlarının yapılması,
- Yatay geçişle gelen ve giden öğrencilerin belgelerinin istenmesi ve gönderilmesi,
- Mezuniyet transkriptlerinin hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi,
- Geçici mezuniyet belgeleri, diploma ve diploma eki belgelerinin hazırlanması ve dağıtılması,
- Transkript ,öğrenci belgesi, öğrencilerin ilişik kesme ve çıkış işlemlerinin yapılması,
- Yaz okulu işlemleri,
- Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili olarak YÖK, ÖSYM, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge gönderilmesi,
- İstatistiki veri ve raporların hazırlanması, öğrenci başarı durumları , kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
- Üniversite içindeki tüm birimlerle gerekli yazışmaların yapılması,
- Yabancı Uyruklu öğrencilerin kayıt ve tüm yazışmalarının yapılması,

güncelleme: 24.3.2023 17:43