Misyon,Vizyon

Misyon
Üniversitemizde Eğitim-Öğretim sürecinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nı ilgilendiren tüm iş ve işlemleri düzenli ve doğru bir şekilde yürütmek,  irtibatta  olduğumuz birim ve kurumlara bilgi ve belge hizmeti sunmak; araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, mesleki açıdan yetkin ve etik  değerlere bağlı kalarak  öğrencilerimize öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, öğrencilikle ilgili işlemleri doğru, eksiksiz ve en kısa sürede yapmak, Üniversitemizin diğer birimleri ile koordineli ve uyum içerisinde çalışmak.


Vizyon
Çağdaş bilgi ve teknolojileri kullanarak, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunulan, öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran, ekip çalışmasını teşvik eden, diğer birimlerle ve kuruluşlarla yakın işbirliği ve uyum içinde bulunan,  katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışını uygulayan, örnek oluşturan ve fark yaratan, verdiği hizmet ve sunduğu bilgi ile örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir birim olmaktır.

güncelleme: 21.10.2021 12:21