Misyon,Vizyon

Misyon
Daire Başkanlığımızda tüm iş ve işlemleri ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde düzenli ve doğru bir şekilde yürütmek,  öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına, irtibatta olduğumuz birim ve kurumlara bilgi-belge hizmeti sunmak.


Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş bilgi ve teknolojileri kullanarak, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunulan, öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışını uygulayan, örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir birim olmaktır.

güncelleme: 24.3.2023 17:41