Sign In

 Misyon,Vizyon


​Misyon

Doğru bilgiye dayanan, yüksek kaliteli hizmet üretmek ve ihtiyaçlara cevap vermek. Bilişim teknolojileri kullanarak öğrencilerimizin bilgiye hızla ulaşmasını sağlamak ve muhasebesel tüm işlemlerde hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak.


Vizyon​

Muhasebe hizmetlerini yerine getirirken kaynakları; etkin, verimli, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde kullanmak, katılımcı, etik davranış anlayışına sahip, güçlü, güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak.

güncelleme: 21.12.2016 11:53