Sign In

 Hizmetler

​​

Genel Muhasebe: Tabi olduğumuz vergisel yükümlülüklere esas matrahın belirlenebilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri gereği, tüm finansal işlemleri kayıt altına almakta, kurumun mali ve finansal yapısını ölçümlemeye yarayan verileri oluşturmaktayız.

Yönetimin, gerçekleşen gelir gider analizi ve ileriye dönük planlama yapmasına yardımcı olacak yönetim muhasebesi verilerinin sağlıklı ve kolay üretilebilmesi için, süreç analizi çalışmaları yaparak mali analiz ve raporlamalar sunmaktayız.

Kurum'un aktiflerinin korunması amacıyla, mali ve finansal kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.​​

 

Öğrenci Muhasebesi: Öğrenim ücretlerinin tahsili, kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin tamamlanması; taksit, burs, iade gibi öğrencilerle ilgili tüm mali işlemler, Mali Mevzuat, Yüksek Öğretim Mevzuatı ve İstanbul Aydın Üniversitesi İç Mevzuatına göre Öğrenci Muhasebesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

güncelleme: 21.12.2016 12:01