International Journal Of Media, Culture and Literature

​İstanbul Aydın Üniversitesi International Journal of Media, Culture and Literature dergisi, hakemli olup İngilizce yayınlanan uluslararası bir sosyal bilimler dergisidir. Dergimiz insanları, toplumu ve çevreyi ilgilendiren bütün konulara sosyal bilimler perspektifinden ve ortak bir tartışma platformu sunan bir ortamdır. Derginin amacı Medya, Kültür ve Edebiyat alanında değişen ve gelişen kuralları takip ederek onları tartışacak ortak bir platform yaratıp, bu alanlarda akademik çalışma yapan öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacılara bir yayın olanağı sağlamak, Medya, kültür ve edebiyat içerikli konuların öğretiminde karşılaşılan sorunları ortak bir platformda paylaşmaktır.​

​​​1.jpg ​​2.jpg 2018_4.jpg4.jpg

 20183.jpg yabanci_diller_2_2.jpg yabanci_diller_3_2_.jpg  yabanci_diller_4_1.jpg
 yabanci_diller_4_2.jpg YİL5SAYİ.jpg YİL5-SAYİ2.jpg 
    

güncelleme: 7.5.2020 14:06