International Journal Of Media, Culture and Literature

​İstanbul Aydın Üniversitesi International Journal of Media, Culture and Literature dergisi, hakemli olup İngilizce yayınlanan uluslararası bir sosyal bilimler dergisidir. Dergimiz insanları, toplumu ve çevreyi ilgilendiren bütün konulara sosyal bilimler perspektifinden ve ortak bir tartışma platformu sunan bir ortamdır. Derginin amacı Medya, Kültür ve Edebiyat alanında değişen ve gelişen kuralları takip ederek onları tartışacak ortak bir platform yaratıp, bu alanlarda akademik çalışma yapan öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacılara bir yayın olanağı sağlamak, Medya, kültür ve edebiyat içerikli konuların öğretiminde karşılaşılan sorunları ortak bir platformda paylaşmaktır.​

güncelleme: 17.1.2022 13:54