Sürdürülebilir Barış İçin Eğitim Kürsüsü

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 2016 yılında UNESCO Sürdürülebilir Barış Eğitimi Kürsüsü (ESP) kurulması, üniversitenin öğrencilerini "Aydınlık Bir Geleceğe" yönlendirme taahhüdü göz önüne alındığında, mantıklı bir tepkiyi yansıtmaktadır. Günümüz nesli çeşitli kültürel, sosyal, siyasi ve etik etkilerle karşılaşmış olup, bu etkilerin düşüncelerini çarpıtabileceği göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşlar ve bireyler gelecek neslin sorumluluğunu aktif olarak şekillendirmek zorundadır. Karar vericiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları dünya genelinde bir araya gelerek insanlığın iyiliği için birlikte çalışabilirler ve eğitim aracılığıyla barış kültürünü teşvik eden bir platformun elde edilebilirliğini kabul ederler.
 
İstanbul Aydın Üniversitesi UNESCO Sürdürülebilir Barış Eğitimi Kürsüsü, gençlere endişelerini dile getirebilecekleri bir ortam sağlamak ve bu endişeleri ele alan eğitim programlarının ve araştırmalarının geliştirilmesine katılım sağlamak amacıyla kurulmuştur. Gençlerin barışın geniş kapsamına katkıda bulunmalarına olanak sağlayarak, Kürsü gençleri uyumlu bir toplumun şekillenmesinde etkin bir rol oynamaları konusunda güçlendirir.
 
Programın beklenen sonuçları, özellikle "eğitimi dönüştürerek insanların harekete geçmesi" hedefi de dahil olmak üzere UNESCO'nun birkaç hedefiyle uyumlu bir şekilde ilerlemektedir. Bu amaca ulaşmak için, Kürsü, işbirliği, gençlerin güçlendirilmesi, disiplinler arası metodolojiler ve stratejik ortaklıkları içeren kapsamlı bir yaklaşım benimsemektedir.

güncelleme: 19.7.2023 19:12

   

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi