Misyonumuz

​Kalkınma Hedefleri (uzun vadeli)

  • Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzlemde, barış eğitimini teşvik ederek barış kültürünü oluşturmak
  • Barış tesisi konusunda yeni ve en iyi araçları uygulayabilmek için, karar alıcıları, akademisyenleri ve sivil toplumu biraraya getirecek bir platform oluşturmak için çalışmak
  • Barışa ve insanlığın gelişimine katkıda bulunmak için UNESCO'ya yardımcı olmak

 

Özel Hedefler (kısa vadeli)

  • Kadın ve gençlere barış eğitimi programları sunmak
  • Kadın ve gençlerin barış tesisi yetilerini geliştirmek amacıyla eğitim ve çalıştay programları sunmak
  • İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümleri üzerine araştırma odaklı bir Yüksek Lisans Programı oluşturmak
  • Çeşitli projelerle arabuluculuk faaliyetlerini ilkokul ve üniversite eğitimine entegre etmek
  • Bir dokümantasyon merkezi kurmak ve çatışma çözümleri ve arabuluculuk üzerine bir veri merkezi oluşturmak

Araştırmacılar için barış kültürü üzerine disiplinlerarası bir platform oluşturmak 

güncelleme: 9.1.2017 18:15