Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü

​​

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 2014 yılında kurulan UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü (CDGE), günümüz çok kültürlü toplumlarında bir gerekliliktir. Siyasi aktörler, uluslararası örgütler, eğitim kurumları ve benzer şekilde bireyler, belirli bir toplum çerçevesinde farklı kültürel grupların değer ve normlarını adil bir şekilde barındırmanın yollarını bulmaya zorlanır. Bu bağlamda siyasetin en acil görevi, kültürlerin çeşitliliğini karar alma yapılarına yansıtmaktır. Kültürel diplomasi, uluslararası köprüler ve etkileşimler oluşturmak, kültürler içindeki ağları ve güç alanlarını belirlemek, ulusal ve kültürel sınırları aşmak olarak kabul edilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü, yerel ve uluslararası kurumların karşılıklı işbirliği ve katkılarına dayanmaktadır.  Faaliyetleri disiplinler arasıdır buna göre; eğitim, araştırma, teknoloji ve kültürel/sosyal faaliyetlerde bulunur.

UNESCO'nun özellikli hedefi "eğitim, bilim, kültür ve iletişim yoluyla küreselleşme çağında barışa ve insani gelişmeye katkıda bulunmaktır". Beklenen sonuçlar UNESCO hedeflerine karşılık gelmektedir, Kürsü araştırma, kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri yoluyla sürdürülebilir kalkınma için korumayı teşvik edecektir. Somut ve somut olmayan sosyo-kültürel gelişimin korunmasının önemi hakkında farkındalığı artırmak için iletişim ve bilgi yönetimi araçları da geliştirilecektir.  İlgili tüm ortaklar arasında en uygun düzeyde bir işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması için kültürel değişim ve eğitim alanında çalışan ortaklar ağının genişletilmesi beklenmektedir.


güncelleme: 25.10.2022 17:49

  Yöneticinin Mesajı

Günümüz dünyasında küreselleşme, kültürlerarası diyalog için yeni fırsatlar ve yeni zorluklar yaratmaktadır. Toplumlar hiç olmadığı kadar birbirine bağlı. Fikirler ve insanlar, ulusal sınırların içinde ve ötesinde artan bir hızla seyahat ediyorlar. Bu koşullar, dünyanın her yerindeki insanlar arasında karşılıklı anlayışa açılan kapıları çoğalttı. 

 

  
aciklama
  

asdasd

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi