Kimler Yararlanabilir?

  1. Yeni bir ürün ve teknoloji geliştirmeyi düşünen ve bu konuda yeterli teknik bilgiye sahip yatırımcılar,
  2. Yeni ya da ileri teknolojiye dayanan fikirlere sahip olup, bunun ticari alana aktarmak için destek isteyen müteşebbisler,
  3. Mevcut işletme koşullarında yeni ürün ve teknoloji geliştirme olanaklarına sahip olmayan, ancak bu konuda yeterli bilgi birikimi bulunan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiciler,
  4. Bilimsel temellere dayalı, araştırma, geliştirme projelerini sanayiye uyarlamayı hedefleyen kişi ve kuruluşlar,
  5. Kuruluşlar tarafından önerilecek teknoloji seçeneklerini sanayiye uyarlayacak ölçüde teknik bilgi ve beceriye sahip girişimciler

güncelleme: 12.4.2019 14:04