Düzeyi ve TYYÇ Temel Alanı

SOSYAL HİZMETLER programı 120 AKT'den oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ayni zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere SOSYAL HİZMETLER’nde Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.
​​​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:18