Genel Bilgiler

​​Sosyal Hizmetler

Günümüz toplumlarında küreselleşme, hızlı toplumsal değişmeler, artan eşitsizlikler, kentsel nüfus yoğunluğunun hızlanması sonucunda, toplum kaynaklarından yeterli oranlarda yararlanamayanların sayısı artmıştır. Sosyal devlet anlayışı, bu dezavantajlı grupların desteklenmesi için sosyal politikalar geliştirmek ve sosyal hizmet yapılandırılmasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştır. Sosyal hizmet; birey, aile ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözülmesini, maddi ve maddi olmayan ihtiyaçlarının karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir.

Sosyal çalışmacılar, korunmaya muhtaç, çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için çalışmalar yürütür.

Önemli Bilgiler

  • Ø  Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.
  • Ø  Sosyal Hizmetler Programı’ndan mezun olanlara “Sosyal Hizmetler Önlisans Diploması” verilir ve bu programı başarı ile tamamlayanlar “Sosyal 
  •      Hizmetler” (Sosyal Çalışmacı) ünvanını alacaklardır.
  • Ø  Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  • Ø  Öğrenci programı tamamlamadan ayrıldığında, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Ø  Bu programa TYT puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
  • Ø  Programın ikinci öğretimi vardır.

Kariyer Olanakları

Sosyal çalışmacılar, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslahevlerinde, cezaevlerinde, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle

  • Ø​  Sosyal Hizmetler
  • Ø​  Sosyoloji 
​​

güncelleme: 21.2.2019 17:08