Genel Bilgiler

​​Radyoterapi

Hızla gelişen ve yüksek teknolojiye sahip çok önemli bir sağlık bilimi olan radyoterapideki yeni gelişen cihazlar, kanser tedavisinde yüksek başarı sağlamaktadır. Radyoterapi programında onkolojik hastaların bakımı, desteklenmesi ve sorunları ile ilgili teorik dersler verilerek hasta bakımında kaliteli hizmet verilmesi ve topluma kaliteli hizmet sunulması hedeflenmektedir.

Programda, Radyoterapide kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolünü yapabilen, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok hazırlama becerisine sahip, hastayı simülasyon ve tedaviye hazırlayabilen, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoterapi teknikeri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Önemli Bilgiler

  • Ø  Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.
  • Ø  Radyoterapi Teknikleri Programı’ndan mezun olanlara “Radyoterapi Teknikleri Önlisans Diploması” verilir ve bu programı başarı ile tamamlayanlar 
  •     “Radyoterapi Teknikeri” (Sağlık Teknikeri) ünvanını alacaklardır.
  • Ø  Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  • Ø  Öğrenci programı tamamlamadan ayrıldığında, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modülleri gösteren bir belge verilir.
  • Ø  Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara 
  •      geçişlerde değerlendirilir.
  • Ø  Bu programa TYT puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
  • Ø  Programın ikinci öğretimi vardır.

Kariyer Olanakları

Radyoterapi uygulamaları, üniversite, devlet ve özel hastanelerin radyasyon onkolojisi bölümlerinde yapılmaktadır. Radyoterapi tedavi cihazları yüksek maliyetli cihazlar olmalarına rağmen hem devlet hem de özel sektörde yatırımlar hızla devam etmektedir. Mezunlarımız ülkemizin her yerinde kamuya ait hastanelerde veya özel hastanelerde çalışabilirler.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle

  • Ø​  Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarında lisans eğitimine devam edebilirler.
​​

güncelleme: 17.1.2020 13:21