Amaç / Hedef

Amaç

Makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli sağlık teknikeri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Kanser hastalıklarının tedavisinde onkoloji uzmanı doktorun yardımcısı olarak çalışacak elemanları yetiştirmektir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:15