Genel Bilgiler

​​Pataloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji hücrelerde ya da dokulardaki işlevsel ya da yapısal değişiklikleri tanımlamak amacıyla kullanılan, Yunancada “Hastalık Bilimi” anlamına gelen bir sözcüktür. Hastalıklara tanı koymanın ve bilgi edinmenin en önemli yolu vücudun değişik bölümlerinden alınan doku ve biyopsi örneklerinin değerlendirilmesiyle gerçekleşmektedir. Patologlar tanı koyma sürecinin sorumluluğunu üstlenirken patoloji laboratuvarında çalışan teknikerler ise tanı sürecinde en önemli yardımcıları olmaktadır. Bu nedenle ilerleyen teknolojinin ve yeni tetkiklerin kullanıldığı bu alanda teorik ve pratik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yere sahiptir.

Programımızın amacı, patoloji laboratuvarında vücut dokuları ve/veya sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, inceleme öncesi, sırası ve sonrasındaki gerekli idari ve teknik hazırlıkları ve denetimi yapan, sorunların tespit edilmesi ve çözülmesini sağlayan, göz ve el becerilerini iyi kullanabilen, ekip çalışmasına uygun nitelikli teknik personel yetiştirmektir.

Önemli Bilgiler

 • Ø  Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.
 • Ø  Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’ndan mezun olanlara “Patoloji Laboratuvar Teknikleri Önlisans Diploması” verilir ve bu programı başarı ile 
 •      tamamlayanlar “Sağlık Teknikeri” ünvanını alacaklardır.
 • Ø  Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
 • Ø  Öğrenci programı tamamlamadan ayrıldığında, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modülleri gösteren bir belge verilir.
 • Ø  Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara 
 •      geçişlerde değerlendirilir.
 • Ø  Bu programa TYT puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
 • Ø  Programın ikinci öğretimi vardır.​

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olanlar üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji Laboratuvarları, özel patoloji laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, moleküler patoloji laboratuvarlarında çalışabilirler.  

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle

 • Ø  Biyoloji
 • Ø​  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarında lisans eğitimine devam edebilirler.
​​

güncelleme: 21.2.2019 17:20