Amaç / Hedef

Amaç

Doğru tanı prensibinden yola çıkarak çalışan patoloji laboratuvarlarında gün geçtikçe artan materyal sayısı ve yeni geliştirilen tekniklere hakim, donanımlı teknik personel yetiştirilmesinin önemi açıktır. Bu nedenle programımızın amacı; patoloji laboratuvarlarında vücut dokuları ve/veya sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, inceleme öncesi, sırası ve sonrasındaki gerekli idari ve teknik hazırlıkları ve denetimi yapan, sorunların tespit edilmesi ve çözülmesini sağlayan, göz, el ve becerilerini iyi kullanabilen, ekip çalışmasına uygun nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Hedef

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı olarak, mikrotom ve su banyosunu kesit işlemi için hazırlayabilen, otomatik ve manuel doku takibi yapan, farklı özellikteki dokuları bloklayarak kesit alabilen, doku bloklarından elde edilen kesitlere boyama işlemi yapan, doku örneklerini mikroskopta inceleyerek, normal ve normal dışı hücrelerin ayırımını yapabilen ve deney, test ve analiz bulgularını rapor edebilecek pratik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:17