Düzeyi ve TYYÇ Temel Alanı

ODYOMETRİ programı 120 AKT'den oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ayni zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere ODYOMETRİ’nde Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.
​​​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:16