Genel Bilgiler

​​Odyometri

Odyometri, işitme ve işitme kayıplarının ölçülerek, tanı alması, tedavi edilmesi, bebeklerde erken tanı, işitme kaybı saptanırsa erken dönemde cihazlama, denge bozukluğu olan hastaların tanı ve tedavisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniklerine odyometrik destek verilmesi, sözü edilen bireylerin tedavisi ve yaşam konforlarının tekrar kazandırılmasıdır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, konusundaki yetkinliğini üst düzeyde tutan eğitim ve öğretim kadrosu ile; öğrencilerine üst düzeyde branş eğitimi vermek, günün teknolojisini kullanan aygıtlarla öğrenme ve çalışma ortamı yaratmak, bu yolla hem teorik, hem de uygulama açısından donanımlı, sektörün gereksinimlerini sağlayacak yeterlilikte odyometri teknisyenleri yetiştirmek programın ana amacıdır. Bu amaçla en son teknoloji ile hazırlanmış laboratuvarlarda uygulama eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Bilimsel yönden iyi donatılmış, uygulama yönünden iyi eğitilmiş, güvenilir odyometrik tetkikler yapan ve bunu yaparken hastanın tıbbi danışmanları olan hekimlerle işbirliğini koruyan, insana ve etik kurallara saygılı, gelişmeleri yakından izlemeye hevesli odyometristler yetiştirilmektedir.

Önemli Bilgiler

 • Ø  Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.
 • Ø  Odyometri programından mezun olan “Odyometri Ön lisans“ diploması ve mezun olacak öğrenciler “Odyometrist” (Odyometri Teknikeri) ünvanını 
 •      almaktadır.
 • Ø  Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
 • Ø  Öğrenci programı tamamlamadan ayrıldığında, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modülleri gösteren bir belge verilir.
 • Ø  Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara 
 •      geçişlerde değerlendirilir.
 • Ø  Bu programa TYT  puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
 • Ø  Programın ikinci öğretimi vardır.

Kariyer Olanakları

Odyoloji yeni ve hızla ilerleyen bir bilim dalı olduğu için bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin yüksek düzeyde olması gerekir. Mezunlar Odyoloji uzmanının veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanın gözetim ve denetiminde resmi veya özel hastanelerin odyoloji klinikleri, işitme engelliler okulları, doğum klinikleri, hastane ve kliniklere odyometrik cihaz kuran ve kontrol eden firmalarda çalışabilirler. Günümüzde giderek sayısı artan ‘Gürültülü İşyerlerinde Korunma’ programı dâhilinde, fabrikalarda danışman olarak ve ortam sesini ölçen firmalarda çalışabilirler.

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle

 • Ø  Fizik
 • Ø  Odyoloji
 • Ø​  İşitme Engelliler Öğretmenliği programlarında lisans eğitimine devam edebilirler.
​​

güncelleme: 2.6.2023 19:35