Mezuniyet Koşulları

​​​​​​İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğrencinin, Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyeti tespit edilir ve Yüksek Öğretim Kanunu ve bu yönetmelikte öngörülen esas, usul ve şekle uygun olarak diploması verilir.

Öğrencilerin mezun olması için:

  1. Genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. 
  2. Toplam dört dönem boyunca 120 AKTS’yi tamamlaması gerekir.
  3. Eğitim süresi boyunca ikinci dönemden itibaren “Yerinde Uygulama” derslerini YUM I, YUM II ve YUM III (önkoşulu mevcut) tamamlaması gerekir.
  4. Önlisans eğitim ve öğretimi tamamlayan öğrenciler Yönetim Kurulu Kararı ile sorumlu tutulan 30 iş günü stajlarını yapmak zorundadırlar.

Öğrencilere İstanbul Aydın Üniversitesi’ne girdikleri andaki bölüm ve programlarının ismi ile diploma verilir. Diplomalara; T.C. Kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezuniyet dönemi (güz, bahar ve yaz dönemi) de yazılır. Başka bir üniversiteden yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin diploma alabilmeleri için son iki yarıyılı İstanbul Aydın Üniversitesi’nde okumuş olmaları zorunludur.

Diplomalarda su imzalar bulunur: Yüksekokulda ve Meslek Yüksekokulu’nda: Müdür ve Rektör

Kümülatif not ortalaması 3.00 – 3.49 olan öğrenciler Onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar Yüksek Onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarda yazılır.

Bölümlerinde 1., 2. ve 3. ncülükleri olan öğrecilerimiz üniversitemiz tarafından ayrıca ödüllendirilirler.

güncelleme: 4.1.2017 19:46