Amaç / Hedef

Amaç

Ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektir. Gelişmiş anestezi makineleri ve değişik anestezi teknikleri dışında, öğrencilere sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgiler aktarılacaktır. Anestezi uzmanı denetimindeki hastanın ameliyatta hazırlanması, entübasyonu, ameliyat esnasında takibi, ameliyat sonrası uyandırılması ve stabil hale gelinceye kadar hastanın takibini yapmaktan sorumlu eleman yetiştirmek hedeflenmektedir.

Hedef

Sağlık sektöründe oldukça büyük olan eleman açığının kapatılmasına yardımcı olacak anestezi teknikeri yetiştirmek programın ana hedefidir. Cerrahi Bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım edecek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenecek, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamında çalışabilecek ve tıptaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtacak nitelikte teknik elemanları yetiştirmek temel hedefimizdir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 20:03