Genel Bilgiler

​​​​​​Özgörev Atatürk ülküsüne bağlı olarak anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin, yapı elamanlarının rölövelerini çıkarmak, analizlerini yapmak, var olan durumu tespit ederek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin çizimini yapabilme becerisini kazandırmaktır. Taşınmaz kültür varlıklarının envanterini hazırlamada ve rölöve çizimlerinde fotograftan, çağdaş yöntemlerden yararlanma metotlarını öğrenme ve uygulama becerisini kazandırmaktır. Yönetmelikler, teknik şartnameler, metraj, keşif, hakediş konularında yeterli bilgi edinilmesini sağlamaktır. Sanat ve mimarlık tarihini öğrenmek, bu bilgileri proje uygulamalarda doğru olarak kullanılması temin etmektir. Anıtlarda ve sivil mimarlık örneklerinde kullanılan malzemenin özelliklerini, uygulanışını, bozulma nedenlerini, koruma yöntemlerini uygulamaya yönelik olarak öğretmektir. Bölüm Olanakları Konvansiyonel yöntemlerin yanında, alan ile ilgili uygulamalar için gerekli olan çağdaş teknikleri bilmek, araç, gereç, makine ve bilişim teknolojilerini etkin kullanarak uygulama yapmak, İletişim teknikleri ile ilgili, bilgisayar destekli çizim ve yazılımları kullanarak alan ile ilgili proje ve detayları yapabilme becerisini kazanmak, Hayat boyu öğrenmenin ve araştırmanın önemini kavrayarak mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme, sürekli yenilenme bilincini kazanma ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (İngilizce) sahip olmak, Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak meslekle ilgili alanlarda büro, atölye, şantiye, arkeolojik kazılarda, ören yerlerinde sorunları ele alabilme, belirleyebilme, bilgi toplama, yorumlama, çözüm önerileri geliştirebilme, proje ve onarım yapabilme becerisi kazanmaktır. Kariyer Olanakları El Sanatları, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon, Şehir ve Bölge Planlama, Tezhip, Tezhip (Süsleme).   Böüm mezunları mimari büro, atölye, şantiye ve arkeolojik kazı çalışma alanlarında, kültür ve turizm bakanlığına bağlı birimlerde, müzelerde, rölöve ve anıtlar müdürlüklerinde, konservasyon ve restorasyon merkez laboratuvarları müdürlüklerinde, büyükşehir belediyelerine bağlı KUDEB müdürlüklerinde, ilçe belediyelerine bağlı KUDEB müdürlüklerinde, vakıflar genel müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerinde görev alabilirler. Mimari Restorasyon Programı'nı başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile; Çini El Sanatları Eski Çini Onarımları Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk Sanatları İç Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama, Programlarına geçiş yapabilirler.

güncelleme: 23.7.2020 17:14