Amaç / Hedef

Amaç

Estetik, tarihsel,belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile, sivil mimarlık örneklerinin , anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve , restitüsyon önerisini, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip sanat/teknik elemanlarının yetiştirilmesidir.

Hedef

• Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili ve donanımlı, • İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, • Mesleki alanda matematik bilgisini ve becerisini kullanabilen, • Teknik resim bilgisine sahip, elle ve bilgisayar destekli rölöve, restitüsyon önerisi , restorasyon/rekonstrüksiyon proje çizimi yapabilen, • Restorasyon projelerini okuyup, tatbik etme becerisini kazanmış olan, • Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, • Yazılı ve sözlü iletişim kurallarına ve etkin iletişim becerilerine sahip, • Mesleksel sağlık ve emniyet önlemlerini bilen ve uygulayan, • Geleneksel el sanatları konusunda donanımlı, sanat/ teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
​​​​​​

güncelleme: 23.1.2020 16:01