Yüksek Lisans Başvuru Evrakları

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Başvuru Formu
 2. Özgeçmiş
 3. 4 Adet Fotoğraf
 4. Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi
 5. Askerlik Durum Belgesinin Orijinali
 6. Diploma ( Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) ve lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 7. Lisans Transkriptinin Orijinali ya da Noter Onaylı Sureti
 8. ALES Sonuç Belgesi ( 5 yılı aşmamış ve başvurduğu puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair belge. )
 9. Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya  TOEFL (Geçerlilik süresi iki yıldır) Dil Belgeleri Gerekmektedir. ÜDS, KPDS ve YDS sınav puanı en az 55 veya TOEFL'dan bu dil sınavlarına eşdeğer bir puan gerekmektedir.


BİLGİ:

 1. (ilgili puan türlerinin yer aldığı tablo linki)
 2. GRE ve GMAT eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.
 3. Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu İçin Tıklayınız.


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Formu
 2. Özgeçmiş
 3. 4 Adet Fotoğraf
 4. Nüfuz Cüzdan Fotokopisi
 5. Askerlik Durum Belgesinin Orijinali
 6. Diploma ( Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) ve lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 7. Lisans Transkriptinin Orijinali ya da Noter Onaylı Sureti
 8. Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin YDS, KPDS, ÜDS veya  TOEFL (Geçerlilik süresi iki yıldır) Dil Belgeleri Gerekmektedir. ÜDS, KPDS ve YDS sınav puanı en az 55 veya TOEFL'dan bu dil sınavlarına eşdeğer bir puan gerekmektedir.

güncelleme: 20.1.2022 15:18