Sık Sorulan Sorular

 • T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ SIKÇA SORULAN SORULAR

   

  1-      Yüksek Lisans ve Doktora programları için başvurular ne zaman başlayacak?

  Başvurular her dönemin bitişi itibariyle enstitümüzün belirlemiş olduğu tarihler arasında alınacak olup internet sayfamızda duyurusu yapılacaktır. Pandemi süresince ve devam eden dönemlerde çevrimiçi başvurularınız için https://apply.aydin.edu.tr/lisansustu/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

  • Evraklarını okunaklı ve eksizsiz taranmış halleri bu platforma yüklenecektir.

   

  2-      Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri danışman belirleme başvurularını nasıl yapabilir?

  Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince lisansüstü öğrencilerin ilk dönemlerinin sonuna kadar tez/proje danışmanlarını belirlemeleri gerekmektedir.

  İnternet sayfamızda bulunan danışman belirleme formunun doldurularak ilgili onaylar ile birlikte enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

   

      3-  Nasıl danışman değişikliği yapabilirim?

  Danışman değişikliği için başvurmak adına enstitü internet sayfamızda yer alan danışman değişikliği formunu doldurmanız ve ilgili onaylar ile birlikte enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

   

      4- Tez/proje konusu belirlemek için yapmamız gerekenler nelerdir?

  Yüksek lisans öğrencilerinin ikinci dönemlerinin sonuna kadar tez/proje konularını belirlemeleri gerekmektedir. Enstitü internet sayfamızda bulunan tez/proje konusu onay formunun ilgili onaylar ile birlikte enstitüye iletilmesi gerekmektedir. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin bu forma ek olarak tez önerilerini iletmeleri önem arz etmektedir.

  Doktora öğrencilerinin ise doktora yeterlik sınavından başarılı olmaları durumunda takip eden bir ay içerisinde tez komitelerini kurmaları ve altı ay içerisinde tez önerilerini vermeleri gerekmektedir.

  • Pandemi süresince olur ve onayları mail üzerinden yazılı şekilde alabilirsiniz.

   

     5- Tez/proje konu değişikliği için nasıl başvuru yapabilirim?

  Yüksek lisans öğrencilerinin enstitü internet sayfamızda yer alan tez konusu değişikliği/dönem proje konusu değişikliği formunu ilgili onaylar ile birlikte enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

  Doktora öğrencilerinin tez konusu değişiklik işlemleri ise tez izlemi komiteleri esnasında yapılabilir.

  • Pandemi süresince olur ve onayları mail üzerinden yazılı şekilde alabilirsiniz.

   

     6 - Doktora yeterlik başvuruları nasıl yapılmaktadır.?

  Doktora yeterlik başvuruları her yıl Kasım ve Nisan aylarında akademik takvimde yer aldığı şekliyle yapılmaktadır. Web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak ilgili olurları aldıktan sonra enstitümüze teslim edebilirsiniz.

   

    7- Doktora yeterlik sınavı ne zaman yapılacak?

  Doktora yeterlik başvuruları bittikten sonra, enstitümüz üst yazı halinde başvuruları anabilim dalı başkanlıklarına gönderilecektir. Sonrasında, anabilim dalı başkanlıkları sınav tarihleri hakkında enstitümüze jüri üyeleri bilgisini ve sınav tarihleri hakkında üst yazı göndereceklerdir. Enstitümüz anabilim dalı başkanlarından gelen sınav tarihleri hem web sayfamızdan ayrıca UBIS uygulaması ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuracaktır.

    8- Yayınlar enstitüye nasıl teslim edilir? Yayın teslimi için gereken kriterler nelerdir?

  Yayın şartı için hazırlanan yayınlarda mutlaka öğrenci mail adreslerinin kullanılması ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin öğrencisi olduğu ibaresinin geçmesi gerekmektedir.

  Yayınlar mutlaka hakemli olmalıdır. Sempozyum ve kongrelere sunulan bildirilerin yayın şartı olarak kabul edilebilmesi için mutlaka özet veya tam metin kitapçığında bildirinin yayınlanmış olması gerekmektedir.

  Doktora yayın şartı yerine getirebilmesi için ilgili makalenin ULAKBİM'de taranmış olması gerekmektedir.

  Hâlihazırda yayınlanmış bir makaleniz mevcut ise "Yayın Kabul Formu"nu doldurarak ve gerekli evrakları ekleyerek enstitüye teslim edebilirsiniz.

   

     9 -Tez savunma süreçleri nasıl yürütülmektedir?

  Bir sonraki adımda ise enstitü web sayfamızda bulunan "Tez Teslimi ve Jüri Belirleme Formu"nu danışman hocanız ile birlikte doldurduktan sonra anabilim dalı başkanlığı onayını alarak Turnitin raporu  ( Benzerlik Raporu ) alarak enstitüye e-posta aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir. Enstitünün jürinizi onaylamasından sonra yine danışmanınız ile birlikte web sayfamızda bulunan ilgili formu (JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM FORMU)  doldurarak savunma tarihini belirleyip söz konusu formu enstitüye mail yoluyla iletmeniz gerekmektedir.

  Jüri üyelerine tezinin birer kopyasını veren Tezli Yüksek Lisans programlarından kayıtlı öğrenciler en erken 10, doktora programında eğitim gören öğrenciler en erken 15 gün sonra savunma yapabilirler.

   

      10- Tez savunma sınavından sonra enstitüye tez teslimi nasıl yapılır?

  Öncelikle tez savunmasından başarılı olan öğrenci gerekli içerik düzenlemelerini yaptıktan sonra danışmanından olur alarak tezinin şekil yönünden incelenmesi adına yazmış olduğu tezin Word halini enstitümüze şekil açısından kontrol edilmesi adına göndermesi gerekmektedir. Ancak enstitü tarafından onaylanan tezler ciltli olarak teslim edilebilir. Bahsi geçen işlem savunma sınavından itibaren bir ay içerisinde yapılmalıdır. Yüksek lisans tezi ciltlemelerinde civit mavi renk kullanılırken; doktora tezlerinde siyah cilt rengi kullanılmaktadır. Tez teslimini takip eden süreçte yapılacak olan yönetim kurulu toplantısı ile mezuniyetiniz gerçekleşecektir. Mezuniyet bilgilendirmesi UBIS ve öğrenci e-posta adresleriniz üzerinden iletilecektir.

   

     11-Nasıl kayıt dondurma başvurusu yapabilirim? Kaydını dondurmuş öğrenciler eğitimlerine yönelik işlem yürütebilir mi?

  Talebinize istinaden bir dilekçe hazırlamanız ve yönetmelikte belirtilen kayıt dondurma mazeretinize ilişkin aşağıdaki İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 56. Maddesinde yer alan şartları sağlayan ilgili belgeleri dilekçenize ekleyerek enstitümüze başvurmanız gerekmektedir.

  a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması.

  b) Mahallin en büyük mülki idare amirince belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

  c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi ve sürenin sonunda eğitim aldığını gösterir belgeleri (giriş-çıkış pasaport belgesi, sertifika ve benzeri) ibrazı.

  ç) Öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali.

  d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

  e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

  f) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi.

  g) Öğrencinin birinci derece bir yakınının hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmamasını belgelendirmesi.

  ğ) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması

  Yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı kayıt dondurma talebiniz yönetim kurulunda görüşülüp olumlu bulunduğu takdirde kaydınız dondurulabilir.

  Kayıt dondurmuş öğrenciler eğitimleri adına herhangi bir işlem yapamazlar.

   

      12- Enstitüye nasıl evrak teslimi yapabilirim?

  Pandemi süresince ve daha sonrasında enstitümüze teslim edeceğiniz eğitimizle alakalı form, dilekçeleri bağlı olduğunuz programın yürütücüleri ve danışmanınız var ise danışman oluru ile olur aldıktan sonra belgelerinizi tarayarak e-posta ([email protected]) aracılığıyla enstitümüze iletebilirsiniz.

   

      13- İlişiği kesilen öğrenciler nasıl tekrar kayıt olabilir?

  Belli sebeplerden ilişiği kesilmiş öğrenciler, ilk defa kayıt olurmuş gibi enstitümüze başvuru yapabilir. Başvurusu kabul edilip öğrenciliği başlatılan ilgili kişi enstitüye muafiyet dilekçesi vererek daha önce alıp başarılı olduğu dersleri ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisine istinaden uygun görülen derslerden muaf olunabilir. İlişiği kesilerek tekrardan kayıt olan öğrencilere %25 burs uygulanmaktadır.

   

      14-Yönetim Kurulu toplanma sıklığı nedir?

  Yönetim kurulu toplantılarımızı her ay düzenli olarak 2 defa 15 günde bir yapılmaktadır. Fakat bu süreler, iş yoğunluğu ve yönetim kurulu üyelerimizin uygunluğuna göre değişebilmektedir.

  • İlgili evrakınızın en yakın yönetim kuruluna girebilmesi için yönetim kurulu tarihinden min.3 gün öncesinde enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süre aşıldığı takdirde evrakınız bir sonraki yönetim kurulu toplantısında işleme alınacaktır.

   

      15-  Vize, Final, Bütünleme Sınavları nasıl yapılmaktadır.

  İlgili sınavlar dersin yürütücüsü olan Öğr. Üyelerinin inisiyatifinde olup ( çevrimiçi test, ödev, proje, vb. ) yöntemler ile yapılabilmektedir. Ders ve sınavlar ile ilgili tüm süreçleri dersin yürütücüsü ile irtibatta kalarak yapmanız gerekmektedir. 


güncelleme: 4.1.2021 12:38