Genel Bilgiler

Görsel İletişim tasarımı bölümü ders programı içeriği, görüntü içeren her araca uygun bir görsel tasarım becerisi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda teknoloji ve kültürün değişen taleplerine göre sürekli bir evrim içerisinde olan bu bölüm, metodolojik düşünme, yaratıcılık, teorik bilgi ve pratik becerileri bir arada kullanan, digital analitik ve yaratıcı biçimde işleyerek amaca göre yeniden şekillendiren, görsel teknolojiyi iletişim ortamında ustalıkla kullanan elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.​​​​​​

​​Bölüm Olanakları:

• Yandal 
• Çift anadal 
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) 
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı

Kariyer Olanakları:

Günümüz multimedya alanında dergi, gazete, internet, intranet, sinema, televizyon, grafik, tanıtım ve reklam ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda iletişim tasarımcısı olarak çalışabilirler.

güncelleme: 21.7.2017 11:23