Amaç / Hedef

Amaç

Ögrencileri iletişim bilimi, görsel iletişim ilkeleri, tasarım kuramları, estetik, görsel kültür hakkında bilgilendirmektir. Tasarımın bir veya birçok alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Hızla ilerleyen iletişim teknolojilerini kullanarak bir kompozisyon oluşturma becerisi kazandırmaktır.

Hedef

Öğrencilere; duygu ve düşüncelerini etkin bir biçimde ifade edebilmeleri için temel iletişim becerileri kazandırmaktır. İletişim teknolojilerindeki hızlı değişikliklere anında cevap verebilecek şekilde kendini yenilemelerini sağlayan bilgi ve becerilerle donatmaktır. Görsel unsurları analitik biçimde işleyen, amaca göre yeniden şekillendiren bireyler olmalarını sağlamaktır. Mesleğe ilişkin konularda araştırma yapabilen, gelişen teknoloji ve uygulamaları takip eden mezunlar yetiştirmektir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:40