Misyon


Engelsiz Yaşam Merkezi; insani değerleri ön planda tutan, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit şartlar altında herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan tam katılımlarını sağlamayı amaçlayan, ulusal ve uluslararası platformlarda bilimsel kimliği ile ön plana çıkan, içinde bulunduğu şehir ve şehir yaşamı ile bütünleşen, engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara yönelik olarak bölgesel ve bireysel çözümler üretebilen, engellilerin gereksinimlerine cevap veren nitelikli, bilimsel ve insan odaklı projelerle toplumsal yaşama, sosyo ekonomik yaşama katkı sağlayan, geleceğe yön veren bir üniversitenin geleceğe ışık tutan bir Merkezi olmak.

Engelsiz Yaşam Merkezi; çağdaş, yenilikçi ve ihtiyaçlara cevap veren çalışmaları ile engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak, gündelik yaşama katılımlarını sağlamak, özbenlik algısı ve özgüvenlerini geliştirmek, toplumsal hayatta engelli bireyler ve engelli bireylerin ihtiyaçları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Engelsiz Yaşam Merkezi gerçekleştirdiği çalışma ve projelerle engelli bireylerin kampüs hayatı içerisindeki eğitim ve yaşam standartlarını iyileştirmek, bağımsızlıklarını geliştirmeye destek olmak, toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatın içinde olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Engelsiz Yaşam Merkezi olarak bu doğrultuda; engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları öncelikli sorunlara ilişkin kamuoyu oluşturarak, toplumsal bazda farkındalık yaratmayı ve engelli bireylerin eşitlik ilkesi altında kentsel yaşama ve kentsel yaşamın oluşturduğu sosyal, kültürel, eğitsel ve ekonomik alanlara katılımlarını destekleyici ulusal ve uluslararası faaliyetlerle daha az engelsiz bir yaşam oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 


güncelleme: 15.1.2022 17:31