Misyon

​​

EBTAM, eğitim bilimleri ve teknolojilerinde bilgi üretimine yönelik olanaklar hazırlamak ve bilimsel araştırmalar yapmak hedefi ile yola çıkmıştır. EBTAM'ın amaçları şu şekilde sıralanmıştır:

a) Eğitim bilimleri ve teknolojileri alanında bilimsel araştırma raporları ve bilimsel yayınlar ile bilim dünyası ile etkileşim halinde olmak,

b) Disiplinler arası bir yaklaşım ile, yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek,

c)  Ulusal ve uluslararası ölçekte, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri alanlarını izlemek ve değerlendirmek,

d) Ulusal ve uluslararası ölçekte projeler geliştirmek,

e) Öğrenciler, öğretmenler ve öğretim üyelerinin eğitim bilimleri ve teknolojileri konusunda gelişimine yönelik eğitim programları, ulusal ve uluslararası kongreler, seminerler ve sertifika programları düzenlemek, ve

f) Yurt içi ve yurt dışında ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde, eğitim bilimleri ve teknolojileri konusunda bülten ve kitap gibi sürekli yayın etkinlikleri yapmak.

güncelleme: 15.1.2022 17:25