Batı Platformu

2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesinde kurulan Batı Uygulama ve Araştırma Merkezi, batı uygarlığının farklı kültürel, tarihsel, felsefi, sosyolojik, ekonomik ve dini dinamiklerinin derinlemesine incelenmesini teşvik eden disiplinler arası bir araştırma merkezidir. Batı Araştırmaları Merkezi, disiplinler arası konferans, panel, özel etkinlikler organize eder ve batı üzerine tarihi, toplumsal, kültürel, dini ve siyasi araştırmalar yürütüp ileri düzeyde araştırmalara destek sunar. Batı Platformu, Batı Uygulama ve Araştırma merkezi ile ilgilendirilmiş bir düşünce kuruluşudur.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Platformu, 16 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen ilk çalışma toplantısında “Batı Bize Ne Söylüyor ?” sorun-salını tartışmıştır. Yaklaşık üç yüz yıllık tarihi olan bu soru hâlâ güncelliğini korumaktadır. Konu üzerine var olan fikirsel akımlar genel olarak Doğu-Batı mukayesesi çerçevesinde ya Doğu’nun Batı’ya üstün olduğu tezi üzerine inşa edilmiş, ya da ilerleme adına Batı’nın siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak referans alınması gerekliliği fikri üzerine yoğunlaşmıştır.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Platformu’nun ilk çalışma toplantısında sınır ve sınıftan yoksun olan ve gelişimini kesin olarak Batı’da gerçekleştiren pozitif bilimlerin aynı zamanda belli bir coğrafyayı işaret eden “Batı” ile özdeşleşmiş olması, başka bir ifadeyle Batı merkez-liliği durumunun yarattığı karışıklığın önüne geçilmesinin gerekliliği değerli katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Bu nedenle Batı Platformu’nun bilimsel araştırma nesnesi olan “Batı Dünyası”nın araştırma sınırlarının, içeriğinin ve yönteminin önemi öncelikli tartışma konusu olmuştur. Pozitif bilimlerin Batı’da gelişimini mümkün kılan en önemli olgunun merak ve özgürlük ortamı olduğu ve bu minvalde hem merakın, hem de siyasal, sosyal ve kültürel özgürlüklerin bilimin olmazsa olmaz şartları olduğunun altı önemle çizilmiştir.

 

“Batı bize ne söylüyor?” sorusu, Batı-bilim özdeşliğinin coğrafi ve etnik olmaktan ziyade tüm insanlığa aynı yakınlıkta olmasından kaynaklandığı görüşünün altı çizilmiştir. Ayrıca, Batı Çalışmaları başlıklı bir disiplinin Batı Platformu merkezinin kurulmasıyla birlikte hayata geçebilme potansiyeli, Doğu’nun Batı üzerinde bir bilinç sahibi olma ve kültürel farklılığının ortaya koyulması arzusunu karşılayacağı gibi, Batı’nın da ayrıca Doğu’nun aynasında kendisine eleştirel bir gözle bakabilmesi imkânını Batıya verebilir.

güncelleme: 10.10.2017 20:40

   

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi