Genel Bilgiler

​​Elektronörofizyoloji

Yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde, yüksek bütçeli elektronörofizyoloji araştırmaları yapılmaktadır. Bu araştırmalarda görev alacak ve özel olarak bu konuda eğitim almış teknikerlere hem ülkemizde hem de yurt dışında yapılan Avrupa Birliği ve ulusal projelerde gereksinim duyulmaktadır.

Bu doğrultuda beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek, meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim gören, elektronörofizyoloji teknikerlerinin yetiştirilmesi amacımızdır. Bölüm içinde bulunan Elektroensefalografi (EEG), Elektromiyografi (RMG), ve Polisomnografi (PSG) cihazlarını en iyi düzeyde tanıyıp kullanabilen profesyonel bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Önemli Bilgiler

 • Ø  Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.
 • Ø  Elektronörofizyoloji programından mezun olan “Elektronörofizyoloji Ön lisans“ diploması ve mezun olacak öğrenciler “Elektronörofizyoloji”    
 •      (Elektronörofizyoloji Teknikeri) ünvanını almaktadır.
 • Ø  Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
 • Ø  Öğrenci programı tamamlamadan ayrıldığında, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modülleri gösteren bir belge verilir.
 • Ø  Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara 
 •      geçişlerde değerlendirilir.
 • Ø  Bu programa TYT  puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
 • Ø  Programın ikinci öğretimi vardır.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak çalışabilirler.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle

 • Ø  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Ø  Hemşirelik
 • Ø​  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Programlarında lisans eğitimine devam edebilirler.
​​

güncelleme: 21.2.2019 17:17