Dekanın Mesajı

Sevgili Meslektaşlarım, Sevgili öğrenciler,
Hemen her meslek insanla ilgilidir, her meslek bir anlamda bir başka bireye yardım etmeyi beraberinde getirir. Ancak doktorluk insanla dolaysız olarak hizmet eden, üstelik sağlıklı yaşam olgusunu yitirmiş birinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen tek meslektir.
Böylesine büyük bir hedefi amaçlayan mesleği edinmek de, deneyim kazanmak ve kazanılan deneyimi yorumlamak da, bu mesleği öğretmek de, uygulamak da kolay edimler değildir. Eğitimi uzun, deneyim kazanmak yıllar isteyen bir olgu, uygulama kişiye olduğu kadar çalışılan koşullara bağlı, öğretebilme yeteneği ise apayrı bir olgu. Bu zorluğu aşacak ilk adımın öğrenci – öğretici ilişkisi ve iletişiminin doğru bir zeminde ve sağlıklı olmasından geçtiğine inanıyorum.
Tıp mesleğinde gerek öğreticinin gerekse öğrencinin daha ilk günden kabul etmeleri gereken bir kural olması gerekir: Bencillikten, kişisel çıkarlardan, görüşlerden arınmış, karşılık beklemeden vermeye hazır olmak. Gerçek doktor da, öğretim üyesi de kendini benliğiyle var eden, kişiliğini kanıtlamak için arkasında destek arama zorunluğu hissetmeyen, inandığını söylemekten çekinmeyen, öte yandan yeni görüşlere her zaman açık olan kişidir.
Bu ilkelere uygun olarak İAÜ Tıp Fakültesi’nde de şeffaf, katılımcı, değişime açık, öğretici ile talebenin bütünleştiği, paylaşımcı olduğu, birbirlerini karşılıklı eğittikleri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin birlikte ilerleyip geliştikleri bir eğitim hedefliyoruz. Mesleğimizi sanat olan yönü ile bilimsel olan yönünün bu şekilde aynı potada bütünleşeceği inancıyla, hepinizi sevgilerimi sunarım.  
                                                                                                                                                                                    Prof. Dr. Özgün ENVER 
Dekan

güncelleme: 7.7.2021 15:00